Skip to content

Observeren in de psychologie

Vragen stellen over menselijk gedrag is voor coaches, counselors en psychologen van groot belang. Observeren dient binnen deze beroepen als de sleutel tot kennis over gedrag en emotie. Observeren kan op veel manieren aangepakt worden. Bij beroepsmatige observatie is er voornamelijk sprake van gestructureerde observatie, er wordt dan geobserveerd met een specifiek doel. Gestructureerde observatie vergt enkele voorbereiding, van tevoren wordt namelijk bepaald op welk soort gedrag er wordt gefocust. Als je wilt onderzoeken hoe iemand zich gedraagt in interactie met jou, dan ben je participerend aan het observeren. De observator maakt dan zelf deel uit van de setting. Als de observator van een afstand observeert is hij geen onderdeel van de situatie. 

Er zijn verschillende manieren van observatie mogelijk, hierbinnen doe je beroep op je zintuigen: door te kijken, luisteren, voelen en toetsen kom je achter de antwoorden op vragen die er toe doen. Observeren doe je vooral door te kijken. Non-verbaal gedrag is namelijk een belangrijk aspect van het totale gedrag. Daarnaast luister je naar wat iemand zegt, maar vooral ook naar hoe iemand iets zegt. Verder kan je je gevoel en instinct gebruiken om tot bepaalde conclusies te komen. Ten slotte is niet altijd alles wat het lijkt, in zulke gevallen kan je toetsen wat je zintuigen hebben waargenomen. Observatie heeft verder te maken met inlevingsvermogen, empathie, luisteren en afstand bewaren

De tweedaagse training Observeren in Coaching en Psychologie van A plus Business leidt je op tot een specialist in observeren. Naast de vertrouwde intake-anamnese en aanvullende vragenlijsten leert de coach de observatietechnieken te combineren en observatie in te zetten als middel tijdens coachtrajecten en groepsprocessen. Daarnaast wordt er gekeken naar het inzetten van observatie als middel tot het verwerven van gegevens, informatie en antwoorden op hulpvragen. Naast de verschillende manieren van observeren wordt er ook aandacht voor de rol van de coach en wordt verslaglegging in de praktijk behandeld. Wil je meer weten over onze training? Kijk op eens onder het kopje ‘cursussen’!

DELEN: